DESPRE NOI

Activitatea notarului public se bazează pe încrederea solicitanților, care se obține dacă notarul public este un consilier convingător și un confident discret al părților, capabil să le explice reglementările legale și să transpună voința lor în termeni juridici, iar societatea noastră are onoarea să desfășoare această activitate de peste 20 de ani.

componenţă

Românu Silvia
Notar Public

Românu Remus
Notar Public

Românu Claudiu-Valentin
Notar Public

Vinter Ovidiu
Notar Public

sediul nostru

Servicii

 • Dezbaterea succesiunii
 • Procedura divorţului cu sau fără copii minori
 • Convenţii matrimoniale
 • Testamente
 • Antecontracte de vânzare-cumpărare
 • Contracte de vânzare / donaţie / schimb / întreţinere / rentă viageră / uzufruct viager
 • Contracte de partaj / dezlipire / alipire
 • Contracte de ipotecă imobiliară sau mobiliară
 • Declaraţii
 • Procuri
 • Legalizari de copii ale unor înscrisuri
 • Legalizări de semnătură
 • Legalizarea semnăturii traducătorului
 • Darea de dată certă unor înscrisuri
 • Eliberarea de duplicate / copii legalizate de pe actele notariale întocmite
 • Acte constitutive şi adiţionale pentru societăţi comerciale / asociații / fundații
 • Certificarea unor fapte
 • Autentificarea proceselor verbale şi hotărârilor adunărilor generale ale acţionarilor sau a asociaţilor societăţilor comerciale
 • Deplasări la domiciliu sau sediu în limitele circumscripţiei teritoriale
 • Servicii de traducere a documentelor
 • Servicii de cadastru, carte funciară, etc.

PRECIZARI:
Actele încheiate în faţa Notarului Public sunt de Autoritate Publica, fiind valabile pe tot teritoriul României.
Pentru a fi recunoscute de autoritaţile straine, actele notariale trebuie sa fie supralegalizate de Instituţiile Române abilitate (apostilate).
Birourile notariale nu pot lua în considerare actele care emana de la autoritaţile altui stat, decât daca semnaturile şi sigiliile acelor autoritaţi sunt supralegalizate sau apostilate, cu excepţia statelor care nu au semnate convenţii cu România.

In atentia clientilor nostri
Societatea profesională notarială Românu ofera locuri de parcare gratuite clienţilor.

contact

formular de contact

Ne puteţi contacta completând formularul de mai jos (toate campurile sunt obligatorii). Vă vom răspunde în cel mai scurt timp posibil.

adresa
Str. Gh. Lazar nr. 24, Timişoara
(parter Fructus Plaza)
jud. Timiş, Romania
 Localizarea pe harta
bnpromanu@gmail.com

orar
Luni - Vineri: 9:00 - 15:00